El programa PJ és la base pedagògica a l’origen de la nostra activitat, enfocat cap a l’entorn escolar i infantil.
Utilitza eines metodològiques recolzades per una àmplia experiència en projectes educatius i ambientals.

> Download (1.1MB)