“Terra Compartida” cobreix un ampli sector de possibles projectes socioambientals.
És el tronc comú que dirigeix de manera general l´activitat en l´equip de Petits Jardiners per a diferents àmbits.
Pots consultar el seu contingut i descobrir l´encadenament professional que duem a terme per aconseguir l´èxit de la nostra tasca.

> Download (1.1MB)